Wat is een smart energy hub?

In een smart energy hub wordt lokaal de opwek, opslag en optimaal verbruik van lokale duurzame energie met elkaar verbonden. Energiehubs zijn een schakel in een sterk en betrouwbaar energiesysteem waarin elektriciteit een steeds grotere rol gaat spelen. De hub voorkomt dat het elektriciteitsnet wordt overbelast. Het is een duurzame, betrouwbare en een betaalbare oplossing waarmee de energietransitie een stap verder wordt gebracht.

Is een smart energy hub een oplossing voor netcongestie?

De komende jaren neemt naar verwachting het stroomverbruik in Nederland toe. Dat zorgt voor een toename van de vraag naar elektriciteit. Hierdoor ontstaat netcongestie, oftewel een overbelasting van het elektriciteitsnet. Zo kunnen bedrijven in sommige regio’s al niet meer aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Smart Energie Hubs kunnen helpen bij het voorkomen van overbelasting door samen te werken aan en afspraken te maken over efficiënt energieverbruik.

Hoe zorgen we voor een goede balans tussen opwek en verbruik duurzame energie?

In het energiesysteem van de toekomst slaan we duurzaam opgewekte energie op en sturen we op de vraag naar energie. Smart Energie Hubs zorgen voor een balans tussen de vraag en aanbod van energie. Met een Energie Management Systeem (EMS) is het mogelijk om energie binnen een energie hub te ‘verhandelen’. Zo kan het men een overschot aan opgewekte energie opslaan en pas verbruiken wanneer er te weinig energie wordt opgewekt.

Wilt u meer informatie?

Met een smart energy hub bespaart u kosten en draagt u bij aan het verduurzamen van uw bedrijf én de samenleving. Prowind biedt kennis, ervaring en daadkracht om duurzame ambities om te zetten naar succesvolle projecten. E-mail: welkom@prowind.com

 


Lokaal opwekken is lokaal verbruiken