De ontwikkeling van een duurzaam energieproject

Van idee tot realisatie

Bij Prowind is geen project hetzelfde, want de komst van duurzame energieprojecten heeft altijd impact op een leefomgeving. Daarom steken we veel energie in de samenwerking met overheden, energiecoöperaties, bedrijven en omwonenden.

Als mede-eigenaar van al onze projecten hebben we een gezamenlijk belang om hiervan een succes te maken. We delen niet alleen de risico’s, maar profiteren we ook samen van de opbrengsten. Zo voegen onze projecten duurzame waarde toe en brengen we de energietransitie verder.

Stap 1: Kennismaken

We horen graag wat uw ambities zijn en delen informatie over de mogelijkheden van het ontwikkelen van een duurzaam energieproject.

Stap 2: Uitwerking idee

We maken een analyse en een eerste schetsconcept. Dit concept kan na goedkeuring verder worden uitgewerkt.

Stap 3: Onderzoeken haalbaarheid

We onderzoeken de haalbaarheid van het project. Dit voorkomt teleurstellingen en extra kosten verder in het proces.

Stap 4: Aanvragen vergunning

Na de onderzoeken vragen we de vergunning aan. Afhankelijk van de gemeente duurt deze procedure 8-12 weken.

Stap 5: Realisatie van een project

Voor de uitvoering (contractering, inkoop en bouw) stellen wij een projectplan op. Wij voeren de afgesproken werkzaamheden uit en leveren het project op.

Stap 6: Exploitatie en onderhoud en beheer

De exploitatie van het project start in deze fase. We kunnen daarnaast het beheer en onderhoud oppakken in samenwerking met betrokken partijen. 


Prowind

Bij Prowind gebruiken we onze kennis, ervaring en uitgebreide netwerk voor het succesvol ontwikkelen, uitvoeren en beheren van lokale wind op land projecten. We combineren in Nederland de flexibiliteit en creativiteit van een gedreven team met de slagkracht, financiële stabiliteit, kennis en ervaring van onze Duitse moederorganisatie.

Vanuit Zwolle werken we met onze partners aan technische, organisatorische, juridische en financiële projectvraagstukken zoals: haalbaarheidsonderzoeken, participatietrajecten, vergunningen en subsidieaanvragen, netaansluitingen, financieringen, stroomcontracten, bouwmanagement en het asset management van wind- en zonneparken.

Voor meer informatie: Prowind – Ontwikkelaar van lokale duurzame energieprojecten.

Lokaal opwekken is lokaal verbruiken