Duurzaam bewegen naar de toekomst


Solar Transferium

Als burger wil je actief deel kunnen nemen aan de energietransitie in je omgeving en mee kunnen delen in de voordelen en opbrengsten van duurzame energieprojecten bij jou in de buurt. Vanuit deze gedachte ontwikkelt Prowind het SolarTransferium, zodat alle voordelen van duurzame energieopwekking op één plaats samenkomen. Een plaats die makkelijk te vinden is, bij u om de hoek. 

Prowind komt tegemoet aan de behoefte aan lokale vormen van duurzame energieopwekking en energiegebruik. Dit doen we door samenwerkingsverbanden te creëren met belanghebbenden zoals, burgers, landeigenaren, energiecoöperaties en overheden. Daarbij werken wij altijd met respect voor mens, dier en milieu.

Omdat gezamenlijke belangen moeten leiden tot een gezamenlijk succes, brengen wij betrokken partijen bij elkaar en bieden wij ondersteuning bij projecten vanaf een pril plan tot een werkend duurzaam energiepark. Zodat u alleen nog de stekker hoeft in te pluggen.

Duurzame mobiliteitshub

Direct rendement

De benodigde investeringen voor de ontwikkeling en het bouwen van het SolarTransferium worden door Prowind gedaan. Dit resulteert in een direct rendement voor de exploitant en stakeholders.

Betrokken

Hoe fijn is het als een duurzame mobiliteits-hub wordt gerealiseerd waar iedereen lokaal van kan meeprofiteren? Omwonenden, lokale ondernemers en burgerinitiatieven worden direct betrokken als mogelijke co-owners.

Groene energie

De opgewekte zonne-energie die niet wordt gebruikt voor het laden, wordt gebruikt door de bewoners en bedrijven in de omgeving zonder tussenkomst van een derde partij. Zo weet u zeker dat de stroom die u afneemt ook echt groen is. Samenwerkingen met lokale energie coöperaties dragen hieraan bij.

Innovatief

De energievoorziening verandert. Fossiele brandstoffen maken plaats voor hernieuwbare bronnen. De rol van decentrale energievoorzieningen nemen toe en een slimme opslag en afgifte van stroom zorgt voor een zo min mogelijke belasting van het elektriciteitsnetwerk.


Het SolarTransferium is ontwikkeld door Prowind Solar BV

Prowind initieert en realiseert burgerprojecten voor duurzame energieopwekking. Dat doen we op basis van actieve participatie, waarbij we op professionele, flexibele en transparante wijze samenwerken met alle belanghebbenden en respectvol omgaan met mens, dier en milieu.

Duurzaamheid in beweging

Meer weten over SolarTransferium?