Voor de overheid


Groene lokale oplossing

Op tal van P&R parkeerplaatsen biedt het SolarTransferium gemak. De opgewekte groene stroom is direct voor eigen gebruik beschikbaar en er zijn voldoende oplaadpunten voor de elektrische voertuigen van passanten en bezoekers van de locatie.

Aan de laadpalen kan direct betaald worden met de meeste laadpassen, zodat gebruikers gemakkelijk hun voertuig kunnen opladen. Bovendien geniet de bezoeker van parkeren op een schaduwrijke en droge parkeerplaats.

Lokaal eigendom wordt gestimuleerd en een bijdrage aan de energietransitie is gewaarborgd.

Duurzame mobiliteitshub

Direct rendement

De benodigde investeringen voor de ontwikkeling en het bouwen van het SolarTransferium worden door Prowind gedaan. Dit resulteert in een direct rendement voor de exploitant en stakeholders.

Betrokken

Hoe fijn is het als een duurzame mobiliteits-hub wordt gerealiseerd waar iedereen lokaal van kan meeprofiteren? Omwonenden, lokale ondernemers en burgerinitiatieven worden direct betrokken als mogelijke co-owners.

Groene energie

De opgewekte zonne-energie die niet wordt gebruikt voor het laden, wordt gebruikt door de bewoners en bedrijven in de omgeving zonder tussenkomst van een derde partij. Zo weet u zeker dat de stroom die u afneemt ook echt groen is. Samenwerkingen met lokale energie coƶperaties dragen hieraan bij.

Innovatief

De energievoorziening verandert. Fossiele brandstoffen maken plaats voor hernieuwbare bronnen.
De rol van decentrale energievoorzieningen neemt toe en een slimme opslag en afgifte van stroom zorgt voor een zo min mogelijke belasting van het elektriciteitsnetwerk.

Duurzaamheid in beweging

Meer weten over SolarTransferium?