Voor bedrijven


Duurzaamheid in beweging

Op tal van bedrijventerreinen en private terreinen biedt het SolarTransferium gemak. De opgewekte groene stroom is direct voor het bedrijfsgebouw beschikbaar en er zijn voldoende oplaadpunten voor werknemers en bezoekers van uw bedrijf. 

U bespaart vanaf het begin op uw energiekosten. Aan de laadpalen kan direct betaald worden met de meeste laadpassen. Bovendien geniet de bezoeker van parkeren op een schaduwrijke en droge parkeerplaats, een bijkomend voordeel tijdens warme zomers en regenachtige dagen.


Duurzame mobiliteitshub

Direct rendement

De benodigde investeringen voor de ontwikkeling en het bouwen van het SolarTransferium worden door Prowind gedaan. Dit resulteert in een direct rendement voor de exploitant en stakeholders.

Betrokken

Hoe fijn is het als een duurzame mobiliteits-hub wordt gerealiseerd waar iedereen lokaal van kan meeprofiteren? Omwonenden, lokale ondernemers en burgerinitiatieven worden direct betrokken als mogelijke co-owners.

Groene energie

De opgewekte zonne-energie die niet wordt gebruikt voor het laden, wordt gebruikt door de bewoners en bedrijven in de omgeving zonder tussenkomst van een derde partij. Zo weet u zeker dat de stroom die u afneemt ook echt groen is. Samenwerkingen met lokale energie coöperaties dragen hieraan bij.

Innovatief

De energievoorziening verandert. Fossiele brandstoffen maken plaats voor hernieuwbare bronnen.
De rol van decentrale energievoorzieningen neemt toe en een slimme opslag en afgifte van stroom zorgt voor een zo min mogelijke belasting van het elektriciteitsnetwerk.

Duurzaamheid in beweging

Meer weten over SolarTransferium?